บริษัท

COMPANY : T.M.C MARKETING COMPANY LIMITED
ADDRESS : 659/10
Amai-ngamcharoen Road Thakham Bangkhutien Bangkok 1050
TEL : 02-4057772-4
FAX : 02-4057774
Email :      [email protected]

 

WEBSITE : http://www.tmcmarketing.asia

ESTABISHED YEAR : 1998
BUSINESS : TRADING
MAIN PRODUCT : CHEMICAL
CLEANING SYSTEMS
AIR TOOLS
ELECTRI TOOLS
PARTS MOULD
MANAGER : MR.MANOON THONGMANEE
MOBILE : 081-445-8755

VISION….วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้เป็นเลิศ

MISSION…พันธกิจ
นำเสนอสินค้าและบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและมาตรฐาน
ปรับปรุงและรักษามาตรฐานสินค้าเพื่อสร้างความมั่นใจของลูกค้า
สร้างเสริมความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับพันธมิตรธุรกิจ

STRATEGIES…กลยุทธ
ให้บริการที่เป็นกันเองและประทับใจแก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
ทำการค้ากับพันธมิตร เพื่อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดด้วยกัน
สร้างองค์กรให้มั่นคงและน่าเชื่อถือกับลูกค้า
ส่งเสริมอบรมและพัฒนาคุณภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

ใส่ความเห็น