Penetra Oil Spray 147

Penetra Oil Spray 147

Author

Penetra Oil Spray 147 สเปรย์คลายน็อต 147

  • มีประสิทธิภาพสูง สามารถแทรกซึมร่องเกลียวและกันสนิมได้เป็นอย่างดีเยี่ยม
  • เหมาะสำหรับฉีดพ่นตามน็อตหรือสกรูที่ติดแน่นเพื่อให้คลายง่ายต่อการถอด
  • ไล่ความชื้น ลดปัญหาในการซ่อมบำรุง
Did you like this? Share it:

ใส่ความเห็น